20756 WaveTrace™ Buffer Acid

Is ontwikkeld om de pH van het reactiemedium bij titraties van sterke zuren op het juiste niveau te houden en zo de precisie van de analyses te verzekeren.

Compatibel met WaveTrace™ Composit T5, CompositeT2 en WaveTrace™ Titrant T5, Titrant T2.