20756 WaveTrace™ Buffer Base

Is ontwikkeld om de pH van het reactiemedium bij titraties van sterke basen op het juiste niveau te houden en zo de precisie van de analyses te verzekeren.

Compatibel met WaveTrace™ Composit T5, Composit T2 en WaveTrace™ Titrant T5, Titrant T2.