26541 WaveTrace™ Solvent CX

Werkmedium voor 1-component en 2-component volumetrische titraties en wordt gebruikt wanneer het te analyseren product weinig oplosbaar is in methanol en er naast chloroform ook xyleen nodig is om volledige oplosbaarheid te garanderen.

WaveTrace™ Solvent CX wordt gebruikt bij de analyse van fuels, crude oil, zware koolwaterstoffen, enz… .

Compatibel met WaveTrace™ Composit T5, Composit T2 enWaveTrace™ Titrant T5, Titrant T2.